Αρβάλης, Παναγιώτης

Αρβάλης, Παναγιώτης
(Τρίπολη 1779 – Βυτίνα 1821).Φιλικός. Έμπορος στο επάγγελμα, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην προετοιμασία του Αγώνα. Το 1819, σε ηλικία 40 ετών, κατηχήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Νικηφόρο Παμπούκη και διορίστηκε ταμίας της Εφορείας που σύστησε ο Υψηλάντης στην Τρίπολη. Τον Δεκέμβριο του 1820, όταν έφτασε o Παπαφλέσσας στις Σπέτσες, οι πρόκριτοι θορυβήθηκαν και ανέθεσαν στον Α. να τον εμποδίσει να περάσει στον Μοριά. Ο Α. όμως τους έγραψε ότι o Αγώνας «δεν παίρνει αναβολή». Ο Φωτάκος, εντολοδόχος και αυτός της Φιλικής Εταιρείας, γράφει για τον Α.: «Κατά τα μέσα δε του Δεκεμβρίου 1820, εγώ είδον αυτόν τόσον πολύ ενθουσιώδη, ώστε δεν ηθέλησα να τον πλησιάσω ως πολύ επικίνδυνον». Και προσθέτει: «Τον δε Α. διά τον ενθουσιασμόν του οι άνθρωποι τον υπόπτευον μήπως τολμήσει και κατηχήσει και αυτόν τον Πασάν του τόπου, ως και εκ τούτου πλέον δεν τον επλησίαζον. Εν τούτοις εβγήκε πριν από την Τριπολιτσάν, υπήγεν εις τα Καλάβρυτα και παρεκίνησε τον Σωτήρην Χαραλάμπην, τον Σ. Θεοχαρόπουλον, τους Πετιμεζαίους και λοιπούς και ήλθον εις το Λεβίδι όπου έγινεν η πρώτη μάχη. Εδαπάνησε δε εξ ιδίων διά τας ανάγκας της πατρίδος».Ο Α., στη μάχη του Λεβιδίου, ανακηρύχθηκε από τους συμπατριώτες του αρχηγός. Αρρώστησε όμως και πέθανε τον Μάιο του 1821.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”